Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Palvelun käyttöehdot

Käyttämällä UrbSpotter-palvelua sitoudut näihin käyttöehtoihin. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen UrbSpotter-pavelun käyttämistä. Nämä suomenkieliset käyttöehdot ovat lyhennelmä palvelun kokonaisehdoista.

 

 1. Palvelu

UrbSpotter-palvelut (jäljempänä ”Palvelu”) on UrbSpotter Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) kehittämä mobiilisovellus, jonka kautta käyttäjä voi käyttää, katsella ja lukea erilaisia Palveluun sisältyviä tietoja ja aineistoja.

Palvelua voi käyttää rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla tai Palveluun kytkettyjen ulkoisten palveluiden tunnusten avulla (rekisteröitynyt käyttäjä). Palvelua voi käyttää myös ilman rekisteröitymistä (anonyymi käyttäjä).

Palvelun sisältämät ja Palvelun käytön yhteydessä kerätyt tiedot on tarkoitettu vain tietojen jakamiseen ja hyödyllisen tiedon jalostamiseen käyttäjälle kaikesta tarjolla olevasta tiedosta. Kaikki Palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena eikä muunakaan neuvontana.

Palvelu sisältää myös kolmannen osapuolen tarjoamia tietoja ja palveluja (mm. Google Maps –karttapalveluita, sosiaalisen median palveluja). Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi mahdollisesti myös kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja.

Palvelun visuaalinen ilme ja Palvelussa julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat ja tekstit ovat Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta riippumatta siitä, onko niitä suojattu tavaramerkkioikeudella, tekijänoikeudella ja/tai muin immateriaalioikeudellisin suojakeinoin.

 1. Asiakastietojen tallennus

Tallennettavat käyttäjätiedot on lueteltu ja tallennetaan Palveluntarjojan asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriselosteet ovat saatavilla Palvelussa.

Palveluntarjoaja voi kerätä lisäksi anonyymeja tietoja Palvelun käyttäjästä, joita ei yhdistetä käyttäjän asiakastietoihin. Näitä tietoja ovat muun muassa seuraavat: eväste-tunnus, IP-numero, selaintyyppi, selaimen kieliasetus, käyttöjärjestelmä, puhelinmalli, Palvelun osapalveluiden käyttöaktiivisuus ja siirtymät osapalveluiden välillä, sisältöpyynnöt eri osapalveluissa, käyttäjälle näytetyt tuotteet ja toimipisteet, käyttäjän tykkäämien tuotteiden ja sosiaaliseen mediaan jaettujen tuotteiden määrä sekä Palvelun käyttöaika. Käyttäjätiedot voivat lisäksi sisältää muun muassa käyttäjän itse ilmoittaman tai järjestelmän automaattisesti lähettämän paikkatiedon.

 1. Käyttäjän vastuu

Palvelun aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Palvelun sekä sen tarjoamien tietojen käyttäminen osana omaa palvelua tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

Käyttäjä vastaa kaikesta vahingosta, joka aiheutuu Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti.

Voit milloin tahansa maksutta peruuttaa antamasi palvelukohtaisen suostumuksen paikkatietojesi käyttöön, mutta Palvelun kaikki ominaisuudet eivät tällöin ole käytettävissäsi. Jollet halua luovuttaa tunnistamis- tai paikkatietojasi Palveluntarjoajan käyttöön, älä käytä tätä Palvelua. Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa.

 1. Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelussa virheetöntä tietoa. Käytät Palvelua ja sen sisältämiä tietoja ja aineistoja kuitenkin aina omalla vastuullasi. Näin ollen Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

 1. Palvelun käytön lopettaminen

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön ja poistaa omat tietonsa Palvelusta. Käyttäjä voi pyytää käyttäjätunnusten poistoa sähköpostitse osoitteesta info@urbspotter.com tai poistaa tietonsa Palvelusta.

 1. Käyttäjän poistaminen palvelusta

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa palvelusta käyttäjän välittömin vaikutuksin, mikäli Palvelun käyttäjä käyttää palvelua väärin tai aiheuttaa haittaa palvelun käyttämiselle tai Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille.

 1. Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun käyttöehtoja voidaan muuttaa. Palvelun käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttäminen mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

 1. Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan.

 

Päivitetty 27.6.2016

 

 

 

UrbSpotter Oy:n asiakasrekisteri, tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: UrbSpotter Oy
Y-tunnus: 2608822-3

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ville Sinisalo
Puhelin: 040 124 6582
Sähköposti: ville.sinisalo(a)urbspotter.com

 1. Rekisterin nimi

UrbSpotter Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää varten, mukaan lukien markkinointiin rekisterinpitäjän palvelussa tai palveluissa

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: Etunimi, Sukunimi, sähköpostiosoite ja sosiaalisen median profiilien tiedot ja markkinointiliuvat.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja mm. tiedot markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

Rekisteri voi sisältää lisäksi seuraavia tietoja:

– yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumerot,

– rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, äidinkieli,

– viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,

– asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,

– mahdolliset luvat ja suostumukset,

– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelun yhteistyökumppaneille, mikäli se on tarpeellista palvelun käyttämiseksi tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan, pakottavan lainsäädännön nojalla. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Tietojen suojaaminen

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoin suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia näistä tiedoista.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen info@urbspotter.com

 

Päivitetty 27.6.2016